Områdets stærkeste netværk!

Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter

GENERALFORSAMLING I BILLUND ERHVERVSFREMME

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Billund ErhvervsFremme

torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.00 på Filskov Kro, Amtsvejen 34, Filskov, 7200 Grindsted

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbende år
  • Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt orientering om budgettet
  • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
  • Behandling af indkomne forslag   
  • Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen i henhold til vedtægternes §4
  • Valg af revisor
  • Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes senest torsdag den 13. februar 2020 til:

Bestyrelsen for Billund ErhvervsFremme på e-mail: uss(at)billund.dk   

  

Brug for sparring?


Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.