Områdets stærkeste netværk!

Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter

GENERALFORSAMLING I BILLUND ERHVERVSFREMME

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 27. februar kl. 18.00 på Filskov Kro, Amtsvejen 34, Filskov, 7200 Grindsted.

Vi starter traditionen tro med stegt flæsk og persillesovs kl. 18.00

Velkomst ved direktør for Billund ErhvervsFremme Hans Peter Folmann.

Indlæg ved CEO Charlotte Sahl-Madsen, CoC Playful Minds.

Dagsorden:

Velkomst ved formand for Billund ErhvervsFremme Gitte Ottosen

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbende år.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt orientering      om budgettet samt kontingentsatserne for 2020 og 2021.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte                  regnskab.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Billund ErhvervsFremme.                                                              Følgende medlemmer er på valg for en 2-årig periode:

  • Erik Møberg (modtager ikke genvalg)
  • Martin Aadal Nielsen (modtager ikke genvalg)

7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Med venlig hilsen Gitte Ottosen Formand for bestyrelsen for Billund ErhvervsFremme

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes senest torsdag den 13. februar 2020 til:

Bestyrelsen for Billund ErhvervsFremme på e-mail: uss(at)billund.dk   

Tilmeld dig senest torsdag den 20. februar 2020  her på siden. 

Brug for sparring?


Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.