Områdets stærkeste netværk!

Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter

Få en 360º analyse af din virksomhed

VækstHjulet® er et værktøj, der på en enkel, hurtig og overskuelig måde giver dig et overblik over din virksomheds udfordringer og vækstmuligheder. Formålet er, at analysen skal gøre det lettere for dig at tage beslutninger og udføre værdiskabende handlinger.

Billund ErhvervsFremme er certificerede til at gennemføre VækstHjulsanalyser. En VækstHjulssamtale med Billund ErhvervsFremme, giver dig et 360º perspektiv på din virksomheds vækstmuligheder samt fokusområder. 

Længden af en VækstHjulssamtale varierer. Nogle gange varer samtalen en ½ time, andre gange 2 timer. VækstHjulsanalysen er en forudsætning for, at vi kan indstille din virksomhed til et af Væksthus Syddanmarks vækstprogrammer. 


Kontakt Billund ErhvervsFremme for en analyse af din virksomhed.

 

Brug for sparring?


Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.