Områdets stærkeste netværk!

Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter

Mascott ManagementAdresse
Grenevej 23
7190 Billund
T: +45 20 12 19 10
E: kp@mascott-management.com
W: Link til website

Mascott Management yder assistance til virksomheder, der ønsker vækst og udvikling – offentlige såvel som private. Målet er altid at skabe merværdi for kunden.

 

Vi faciliterer udvikling og forandring med henblik på en strategisk, fremadrettet og lønsom platform for virksomheden.

Vi lytter til kunden og sikrer forståelse for kunden og kundens behov. Det betyder, at vi altid leverer en kundetilpasset løsning.

 

Et grundigt analysearbejde er forudsætningen for at sikre det rette beslutningsgrundlag.

Vi gennemfører nationale og internationale analyser – kvalitative såvel som kvantitative – indenfor emnerne: marked, kunder, produkt og organisation.

 

En løsning kan inkludere, at vi:

• Medvirker til definition af problemstilling og sikrer korrekt beslutningsgrundlag

• Sikrer anvendelse af en hensigtsmæssig metode og analyse

• Sikrer dataindsamling via fokusgrupper, dybdeinterviews, spørgeskemaundersøgelser m.v.

• Gennemfører analyse og udarbejder anbefalinger

• Udvikler forretningsplan, strategi, business case m.v.

• Faciliterer udviklingsprocesser

Brug for sparring?


Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.