Områdets stærkeste netværk!

Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/SAdresse
Kløvervej 26 B
7190 Billund
T: 79435300
E: hh@huh.dk
W: Link til website

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S er et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma, hvis hovedopgaver omfatter fysisk planlægning, bolig- og institutionsbyggeri, industri- og erhvervsbyggeri, idræts- og kulturbyggeri, miljø- og anlægsarbejder, samt energitekniske anlæg.

 

HUNDSBÆK OG HENRIKSEN A/S har solid rådgivererfaring med planlægning og praktisk gennemførelse af ny- og ombygningsopgaver. Vi yder altid kompetent og professionel rådgivning og styring i god og åben dialog med alle projektets interessenter. Vi besidder den nyeste viden inden for intelligente bygningsinstallationer.

 

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har stået for opførelsen af et af fremtidens komfort huse. Huset er bygget som et af de første rigtige passive huse i Danmark, dvs. et hus helt uden varmeanlæg men alligevel en moderne familiebolig hvor komfort og velvære er i højsædet.

 

Huset er certificeret som et passivt hus af Passiv Haus i Darmstadt i Tyskland. Et lavenergihus er et hus hvor energiforbruget til opvarmning er meget lille, et passivhus opfylder endnu skrappere krav end det danske bygningsreglement foreskriver. Udgiften til opvarmning bliver under 2.000,- kr. årligt.

 

Brug for sparring?


Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.