Områdets stærkeste netværk!

Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter

ADVISORY BOARDS

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling I Billund ErhvervsFremme den 30. oktober 2019, blev det besluttet at nedlægge repræsentantskabet i Billund ErhvervsFremme og fremadrettet erstatte repræsentantskabet med Advisory Boards. 

Bestyrelsen nedsætter et antal Advisory Boards. Der skal løbende være 2-4 aktive Boards. Et Advisory Board skal bestå af 4-10 medlemmer incl. formanden for Advisory Boardet (det valgte bestyrelsesmedlem). Funktionsperioden for et Advisory Board fastsættes af bestyrelsen.

De øvrige medlemmer af de nedsatte Advisory Boards udpeges af bestyrelsen. Disse udpeges som udgangspunkt blandt Billund ErhvervsFremmes medlemmer. Bestyrelsen kan herudover udpege medlemmer, der ikke er medlem af Billund ErhvervsFremme. Det tilstræbes, at et Advisory Board er bredt repræsenteret – fagligt og geografisk.

Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden samt et kommissorium for hvert af de nedsatte Advisory Boards.

Bestyrelsen kan herudover til enhver tid nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af formålsparagraffen.

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte følgende Advisory Boards i 2020:

Advisory Boardet "Medlemmer" - se kommissoriet for Advisory Boardet her.

Advisory Boardet "Iværksætter" - se kommissoriet for Advisory Boardet her

Advisory Boardet "Detailhandel" - se kommisooriet for Advisory Boardet her.

 

 

 

 

 

Brug for sparring?


Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.