Områdets stærkeste netværk!

Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter

Hvem er Billund ErhvervsFremme?

Billund ErhvervsFremme er en selvstændig forening med hjemsted i Billund kommune. Foreningen varetager en række erhvervsudviklingsopgaver for Billund Kommune bl.a. erhvervsservice, iværksætterrådgivning, turismeudvikling samt bosætning.

 

Vision:

"Billund ErhvervsFremme styrker erhvervsudviklingen i Billund kommune"

 

 

Billund ErhvervsFremmes tre fokusområder

1. Billund ErhvervsFremme skal fremme væksten i det lokale erhvervsliv

Vejledning af virksomheder og iværksættere

 • Vi yder erhvervsservice med særlig fokus på små og mellemstore virksomheder
 • Vi har fokus på at skabe flere nye virksomheder 

Tiltrækning af virksomheder

 •  Vi skal tiltrække virksomheder til Billund kommune
 • Vi har særligt fokus på at tiltrække virksomheder indenfor detailhandlen 

Erhvervsklima og rammebetingelser

 • Vi skal være talerør for det lokale erhvervsliv i forhold til erhvervsklima og rammevilkår
 • Vi skal være bindeled mellem de private virksomheder og offentlige myndigheder 

Arrangementer for erhvervslivet

 • Vi skal afholde faglige arrangementer
 • Vi skal afholde netværks- og relationsskabende arrangementer
 • Vi skal afholde større arrangementer, der sætter fokus på det lokale erhvervsliv

Netværk

 •  Vi skal etablere netværk for det lokale erhvervsliv

 

2. Billund ErhvervsFremme skal fremme vækst i turismen

Turistinformation

 • Vi skal drive en autoriseret turistinformation
 • Vi skal tage initiativ til udviklingen af Fremtidens Turistinformation

Udvikling af turismen

 •  Vi skal i samarbejde med andre turismeaktører fremme udviklingen af turismen

 

3. Billund ErhvervsFremme skal styrke Billund kommune som en attraktiv erhvervs-, turisme- og bosætningskommune

Markedsføring og branding af kommunen som attraktiv erhvervs, turisme og bosætningskommune

 • Vi skal styrke Billund kommunes image og synlighed udadtil
 • Vi skal fortælle de gode historier – og skabe opbakning og stolthed indadtil

 

Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft

 •  Vi skal yde bosætningsservice overfor tilflyttere og virksomheder
 • Vi skal facilitere brobygning mellem tilflyttere og lokalsamfundet
 • Vi skal tage initiativ til at skabe samarbejder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommune etc. omkring adgang til kvalificeret arbejdskraft

 

Brug for sparring?


Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.