Områdets stærkeste netværk!

Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter

SENESTE NYT

Opdateret d. 6. maj

NYT – NYT - NYT

 

Forlængelse af regeringens kompensationsordninger og andre udvidelser

 

Der er tidligere bragt oplysninger om regeringens ordning om kompensation til selvstændige. Ordningen er blevet forlænget og udvidet, ligesom de to hjælpepakker vedrørende lønkompensation og kompensation for faste udgifter ligeledes er blevet forlænget – og i nogen henseender udvidet.

Lønkompensationsordningen

Ordningen er ved aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet udvidet, således at ordningen nu også gælder i perioden fra 9. juni til 8. juli 2020.

Aftalen er således blevet forlænget med én måned.

Derudover er reglerne for fleksjobbere blevet ændret, således at det bliver muligt for virksomheder at modtage lønkompensation for den del  af  lønnen, som arbejdsgiveren ikke modtager refusion for fra  kommunen, samtidig med at virksomheden modtager refusion fra kommunen. Ændringen sker af hensyn til at sikre parallelitet til fleksjobbere på hhv. gammel og ny ordning. Det er virksomhederne selv, som laver modregningen og melder den arbejdsgiverbetalte del af lønnen ind til Erhvervsstyrelsen.

Kompensation til selvstændige

Denne ordning er ligeledes blevet forlænget, således at den også gælder i perioden fra 9. juni til 8. juli 2020.

Derudover er kompensationsgraden blevet ændret fra 75% af omsætningstabet til 90% af omsætningstabet, dog med samme maksimum på 23.000 kr. pr. måned.

Betingelsen om at virksomheden skulle have 10 fuldtidsansatte eller derunder er desuden blevet ændret, og det er således muligt at få kompensation, hvis man har 25 fuldtidsansatte eller derunder.

Det er blevet præciseret, at man godt kan modtage kompensation, selvom man er pensionist.

Kompensation for faste udgifter

Ordningen er – ligesom de to andre ordninger – blevet udvidet med en måned, således at ordningen også gælder i perioden fra 9. juni til 8. juli 2020.

Derudover er minimumskravet for at opnå kompensation efter det laveste trin på ordningen blevet sænket, således at virksomheder med et omsætningstab på mellem 35% og 60% kan få kompenseret 25% af deres faste omkostninger.

De øvrige trin og kompensationsgraden på disse er uændrede.

Bagatelgrænsen for kompensation efter ordningen er desuden blevet sænket, således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. i en 3-måneders periode for at kunne få kompensation (før 25.000 kr.).

Gode råd til driften af din virksomhed under og efter coronavirus/COVID-19

Penge og likviditet bliver altafgørende i den kommende tid. Derfor har vi hos Penta Advokater lavet et videoseminar, hvor advokat Niels Aamann gennemgår en række emner med udgangspunkt i den forudsætning.

Blandt emnerne kan nævnes:

 • Undgå betalingsproblemer
 • Kend din kundes økonomi
 • Kredit i pengeinstituttet m.v.
 • Andre krisetegn

Seminaret blev optaget medio april 2020 og det ligger tilgængeligt på vores YouTube kanal: https://www.youtube.com/watch?v=5SDLiPvePwo&t=3s

Af Martin Kjær, Penta Advokater A/S

______________________________

CoronaGenstart

Et tilskudsprogram til Corona-ramte virksomheder!

Få 25.000 kroner i direkte tilskud til en privat rådgiver, som i tæt samspild med ledelsen kan udvikle en genstartsplan med udgangspunkt i jeres virksomhed konkrete behov.

Interesseret?

Læs mere her

_______________________________

Se denne videoen og få gode råd til driften af din virksomhed under og efter COVID-19.

I dette videoseminar gennemgår advokat Niels Aamann fra Penta Advokater de nedenstående emner med udgangspunkt i den forudsætning.

 • Undgå betalingsproblemer
 • Kend din kundes økonomi
 • Kredit i pengeinstituttet m.v.
 • Andre krisetegn

Link til videoseminaret finder du lige her: https://youtu.be/5SDLiPvePwo 

_______________________________

COVID-19: Guide til virksomheder

Her hos Billund ErhvervsFremme vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig, hvis din virksomhed er udfordret af corona-krisen.

Vi henviser også til vores lokale rådgivere samt Erhvervshus Sydjylland, der vil kunne hjælpe dig med mange af de udfordringer, som pandemien skaber for rigtig mange af jer.

Vi har samlet en række nyttige links til at skabe overblik over virksomhedsrelevante oplysninger og hjælp. Du kan løbende holde dig opdateret på: Virksomhedsguiden.

På Billund kommunes hjemmeside, kan du ligeledes finde en fin oversigt over de muligheder der er - læs mere her

 

Udmeldinger fra regeringen:

 • Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere. Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet.
  Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned. Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020.
   
 • Regeringsforslag om at udskyde moms og skat for små og mellemstore virksomheder. Tiltagene ventes at forbedre virksomhedernes likviditet med 40 mia. kroner og skal hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere gennem de nuværende udfordringer. Forslagene kommer i kølvandet på udskydelse af momsbetaling for større virksomheder.
   
 • Regeringsforslag om kompensationsordning. Kompensationsordning gælder for arrangører af større arrangementer i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020. Det forventes, at der åbnes for ansøgninger den 20. marts 2020.
 • Regeringen præsenterer støttepakke til dansk erhvervsliv:
  https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-dansk-erhvervsliv?fbclid=IwAR25Gam-ATIkPFNxTfRVfuZWisZdRtxYGNxcEjpWdgJWGXqdc6Q6Fkcv07I 

 • Ny hjælpepakke: Kompensationsordning for freelancere mv. som følge af covid-19.
 •  

 • Kompensationsordninger og omfattende hjælpepakker er forhandlet på plads af regeringen og Folketingets partier. Hjælpepakkerne skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid.
   
 • Der indføres som en del af den samlede covid-19 hjælpepakke en midlertidig kompensationsordning til dækning af faste udgifter. Ordningen gælder på tværs af brancher og størrelse af virksomheden.
   
 • Som følge af covid-19 foreslår regeringen en midlertidig kompensationsordning for selvstændige med op til 10 fuldtidsansatte. Ordningen giver kompensation for omsætningsnedgang hos de selvstændige erhvervsdrivende.
 • Læs meget mere omkring de ny hjælpepakker: https://martinsen.dk/ 

…..


Iværksætter & Detail

To-do-liste:
 

 • Ansatte, elever – få dem hjulpet godt på ferie, afspadsering eller hjælp med at find vej til fagforening mm. men skab tryghed – se flere informationer her: www.martinsen.dk
   
 • Bank – skab tillid fra start, mulig stilstand.
   
 • Kassekredit – evt. mulighed for mere kredit i en periode.
   
 • Leverandør – få nedsat betaling - stop for flere leveringer.
   
 • Udlejer - Henstand eller nedsættelse og evt. trappe husleje – kig ind i fremtiden.
   
 • Sociale medier – facetime/virtuel rundvisning af butik – flyt den gode service fra butikken hjem til kunden – del alle jeres opslag med hinanden, for at opnå størst mulig synlighed - heriblandt Facebook, LinkedIn samt andre relevante sociale medier.
   
 • Gratis levering – efter lukketid.
 • Få den lokale presse til at skrive om gratis levering.

 

TÆNK KREATIV - KEEP UP the GOOD work.
 

…..

 

Horesta & Overnatning:
 

Udover samme to-do-liste liste er det muligt for jer at opkvalificere medarbejderne de næste uger.

Følg linket lige herhttps://danskfoedevareakademi.dk/online-kurser.aspx

 

Fastholdelse og opkvalificerings- forløb til Service, Turisme, Hotel  og Restaurationsbranchen

I stedet for at hjemsende eller afskedige dine medarbejdere  - Så har du mulighed for at sende dem på faglig opkvalificering med op til 100% lønkompensation.

For mere info kontakt:  Eva Jensen på: EVJE(at)billund.dk og tlf. 79727431

 

Nedenstående er et link til STAR omkring arbejdsfordeling:

https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/anmeldelse-eller-godkendelse/

 

Martinsen Rådgivning & Revision har opsat et overblik på Covid-19 hjælpeordninger til erhvervslivet i Danmark.

Se mere her: https://martinsen.dk/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19_Matrix_A4-1.pdf

 

…..
 

Måske kender du en virksomhed, som allerede oplever økonomiske konsekvenser som følge af Coronavirus, eller som kommer til at opleve det i den nærmeste fremtid. Early Warning kan give gratis, uvildig og fortrolig sparring til de danske virksomheder, der oplever krisetegn som følge af Coronavirus.
Del budskabet i dit netværk og kontakt gerne en Early Warning konsulent, de står klar til at hjælpe!
Poul-Erik Jensen - pej(at)ehsyd.dk  - Erhvervshus Sydjylland

 

HUSK – få jeres bestyrelse, mentor eller Advisory Boards til at hjælpe jer godt igennem denne svære tid …

 

Du er også meget velkommen til at kontakte Billund ErhvervsFremme for råd og vejledning om situationen, og hvordan vi om muligt kan hjælpe dig videre i en svær situation.

Direktør Hans Peter Folmann - tlf. 2030 8618 – hpfo(at)billund.dk
Erhvervs- og Iværksætterkonsulent Marianne Witte - tlf. 2012 3133 – mwi(at)billund.dk

Turismekoordinator Lea Bennedsen – tlf. 7972 7299 – lbe(at)billund.dk

Bosætningskoordinator Marianne K. Thomsen – tlf. 2269 2498 – mkt(at)billund.dk

Koordinator Ulla Schmidt Sørensen – tlf. 7972 7202 – uss(at)billund.dk

 

…..

 

Lokale tiltag:

 

Næsten hver dag melder regeringen om hjælpepakker af en eller anden art, men hvad betyder det for dig og din virksomhed? Kan du gøre brug af hjælpepakkerne?

Det vil vi gerne hjælpe dig med at svare på takket være vores eksterne rådgivernetværk, der har sagt ja til at bakke op og hjælpe til.

- Kontakt Marianne Witte som står for koordinering af henvendelser og forespørgsler fra virksomheder i forhold til at bringe de rette rådgivere i spil. Marianne Witte kan træffes på 2012 3133 eller mail mwi(at)billund.dk

 

Andre relevante informationssider:

 

 • Erhvervshus Sydjylland – akut beredskab med tilbud om sparring til virksomheder. Læs mere her.
 • Early Warning – gratis, uvildig og fortrolig rådgivning og sparring om, hvordan du og din virksomhed kommer bedst igennem krisen. Læs mere her.
 • Dansk Erhverv – se mere her.
 • Dansk Industri – se mere her.
 • Horesta – se mere her.
 • SKAT – informationer om hjælpepakker til virksomheder finder du her.

 

Men HUSK Billund ErhvervsFremme er her for dig – hele tiden – så spørg os hellere en gang for meget end for lidt. Kender vi ikke svaret, så finder vi nogen der gør.

 

Brug for sparring?


Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.