Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 12 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1536753660 (integer)
   username => 'DeloitteStatsautoriseretRevisionspartnerselskab' (47 chars)
   password => '$1$BT.jgGFw$kgYK1H7V1ie1xJKzIWurm.' (34 chars)
   usergroup => '3,4,8' (5 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Lars Ørum Nielsen' (18 chars)
   first_name => 'Lars' (4 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Ørum Nielsen' (13 chars)
   address => 'Egtved Alle 4' (13 chars)
   telephone => '75530000' (8 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'larsornielsen@deloitte.dk' (25 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '6000' (4 chars)
   city => 'Kolding' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'http://www.deloitte.dk' (22 chars)
   company => 'Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab' (49 chars)
   image => '0' (1 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1364494949 (integer)
   is_online => 1364495426 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er det danske medlemsfirma
          i Deloitte Touche Tohmatsu Limited netværket, der med cirka 193.000 medarb
         ejdere og en tilstedeværelse i mere end 150 lande, er en af verdens størst
         e revisions- og rådgivningsvirksomheder. Vores medlemskab gør os til en
          del af et effektivt, internationalt netværk med revision og rådgivning af
          ensartet, høj kvalitet, baseret på de samme metodikker og værktøjer, ua
         nset hvor i verden behovet måtte opstå. En del af vores kunder har interna
         tionale relationer, og vores betjening af disse kunder er ikke geografisk be
         grænset til Danmark. Vi er i stand til at følge vores kunders udvikling og
          tage rådgivningen ud over Danmarks grænser.
' (732 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_employees => '85' (2 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '33963556' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'Lars Ørum Nielsen' (18 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Nord, syd, øst og vest, hvorfra din verden går. Vi tror på værdien af en
          lokal tilstedeværelse og ønsker at være repræsenteret der, hvor vores k
         under er. Det er vigtigt for os at have et indgående indblik i vores ku
         nders verden. Hvad enten det være sig det nære lokalmiljø eller det lands
         dækkende marked. Derfor betjener vi vores kunder fra 15 kontorer fordelt ov
         er hele landet og to kontorer i Grønland. Løsninger på tværs af lande
         t Vores geografiske bredde gør os i stand til at møde vores kunder, der
          hvor de er. Vi samarbejder på tværs af fagområder og kontorer, og derfor
          kan vi altid sætte det stærkeste team for vores kunder uanset geografisk
         placering. Vores kunder får sammenhængende løsninger og bliver betjent
          af præcis de medarbejdere og partnere, der er mest kompetente til at løse
          deres udfordringer – både lokalt og nationalt.
' (888 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er det danske medlemsfirma
          i Deloitte Touche Tohmatsu Limited netværket, der med cirka 193.000 medarb
         ejdere og en tilstedeværelse i mere end 150 lande, er en af verdens størst
         e revisions- og rådgivningsvirksomheder. Vores medlemskab