Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 14 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1501058117 (integer)
   username => 'Handelsbanken' (13 chars)
   password => '$1$G0uScx5h$HS9uFajW4BqrPA8/BIWW50' (34 chars)
   usergroup => '2,4,7' (5 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Direktør Thomas Lindal Pedersen' (32 chars)
   first_name => 'Lars Balle' (10 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Olsen' (5 chars)
   address => 'Nørregade 8' (12 chars)
   telephone => '+45 44 56 55 15' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'grindsted@handelsbanken.dk' (26 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7200' (4 chars)
   city => 'Grindsted' (9 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'handelsbanken.dk/grindsted' (26 chars)
   company => 'Handelsbanken i Grindsted' (25 chars)
   image => 'handelsbanken_3c3c55def3.jpg' (28 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1362481494 (integer)
   is_online => 1362483944 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Handelsbanken i Danmark:
I Danmark består Handelsbanken af filialnettet. A
         lle vores filialer tilbyder den fulde produktpalette til både private og vi
         rksomheder og fungerer helt selvstændigt som banker i banken. Det betyder,
         at de selv kan træffe beslutning om alt lige fra kunder og økonomi til kom
         munikation og markedsføring. Storbankens styrker - lokalbankens nærhed
         : Handelsbanken har over 750 filialer og kontorer i hele verden, heraf 55 f
         ilialer i Danmark. Men selvom vi er globale, er vi stadig lokale.
' (521 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.757984' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '8.927171' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '5' (1 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '24246361' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'Handelsbanken i Grindsted' (25 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Man kan ikke rådgive nogen, man ikke kender! Hos din lokale Handelsbanken
          i Grindsted får du en personlig rådgiver, som følger netop dig, og som h
         ar mandat til at træffe beslutninger. En rådgiver uden salgsmål, der har
         til opgave at gøre dig tilfreds. Og det gør en forskel. Ifølge EPSI hav
         de vi igen i 2012 Nordens mest tilfredse bankkunder.
' (358 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Handelsbanken i Danmark: I Danmark består Handelsbanken af filialnettet. A
         lle vores filialer tilbyder den fulde produktpalette til både private og vi
         rksomheder og fungerer helt selvstændigt som banker i banken. Det betyder,
         at de selv kan træffe beslutning om alt lige fra kunder og økonomi til kom
         munikation og markedsføring. Storbankens styrker - lokalbankens nærhed
         : Handelsbanken har over 750 filialer og kontorer i hele verden, heraf 55 f
         ilialer i Danmark. Men selvom vi er globale, er vi stadig lokale.
' (521 chars) tx_befmembers_latitude => '55.757984' (9 chars) tx_befmembers_longitude => '8.927171' (8 chars) tx_befmembers_employees => '5' (1 chars) tx_befmembers_alttitle => 'Handelsbanken i Grindsted' (25 chars) tx_befmembers_altdescription => 'Man kan