Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 15 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1500986836 (integer)
   username => 'KDTRegnskab' (11 chars)
   password => '$1$tOyZFDDx$Abri0mnq/2mO7soJ0msDI1' (34 chars)
   usergroup => '2,4,8' (5 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Karin Dederding Thing' (21 chars)
   first_name => '' (0 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => '' (0 chars)
   address => 'Askjærvej 2, Fugdal' (20 chars)
   telephone => '+45 40 79 70 15' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'kdt-regnskab@live.dk' (20 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7250' (4 chars)
   city => 'Hejnsvig' (8 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'kdt-regnskab.dk' (15 chars)
   company => 'KDT Regnskab / Dederthing V/ Karin Dederding Thing' (50 chars)
   image => 'puslespil.jpg' (13 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 0 (integer)
   is_online => 0 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => '


Velkommen til KDT Regnskab 
Hurtig og effektiv hjælp med bogholderi-
         , regnskabs- & administrationsopgaver. Opgaverne afregnes på timebasis ef
         ter forbrugt tid, du betaler altså kun for den effektive arbejdstid. Og m
         ere vigtigt - du kan bruge tiden på det du er god til. Samtidig er boghold
         eriet og regnskabstallene altid ajour. Interesseret - så kig lidt rundt p
         å siderne og/eller ring uforpligtende for en snak om mulighederne!
' (447 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.714893' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '8.963598' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '' (0 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '31406501' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => NULL tx_origfeuserlist_altdescription => NULL tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => '' (0 chars) tx_befmembers_latitude => '' (0 chars) tx_befmembers_longitude => '' (0 chars) tx_befmembers_employees => '' (0 chars) tx_befmembers_alttitle => NULL tx_befmembers_altdescription => NULL tx_befmembers_newsletter => '0' (1 chars) tx_befmembers_cvr => NULL description => '' (0 chars) tx_femanager_confirmedbyuser => 0 (integer) tx_femanager_confirmedbyadmin => 0 (integer) tx_femanager_log => 0 (integer) tx_femanager_changerequest => NULL tx_femanager_terms => 0 (integer) tx_femanager_terms_date_of_acceptance => 0 (integer)
Medlem: Billund Erhv