Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 17 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1500983561 (integer)
   username => 'LMIDanmarkA/S' (13 chars)
   password => '$1$Ux3eR04n$K5EwfmOtzQHk67UhTdpP..' (34 chars)
   usergroup => '3,4,10' (6 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Evabeth Mønster' (16 chars)
   first_name => 'Evabeth' (7 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Mønster' (8 chars)
   address => 'Hærvejen 89' (12 chars)
   telephone => '+45 40 40 30 22' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'em@lmi.dk' (9 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7182' (4 chars)
   city => 'Bredsten' (8 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'lmi.dk' (6 chars)
   company => 'LMI Danmark A/S' (15 chars)
   image => 'redIMG_9626_42b989c43f.jpg' (26 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1373988786 (integer)
   is_online => 1373992141 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Lederuddannelse på jobbet.
Du lærer ledelse som et solidt håndværk, du 
         kan bygge videre på i hele din karriere. Uddannelsen er til de travle l
         edere, som ønsker at få et større udbytte af egen og andres arbejdsindsat
         s. Læringsmetoden virker som en accelerator, så du hurtigt øger dine ind
         re styrker og praktiserer de færdigheder, der giver dig et forspring til at
          nå dine personlige og organisatoriske mål. Du har din egen sparringspar
         tner fra start til slut. Det hele foregår på din arbejdsplads. Du spar
         er tid, kørsel og penge. Og så bliver du fri for ubrugelige teorier og met
         oder, og ikke mindst overspringshandlinger. LMI en global succes siden 1
         966.
' (697 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.737622' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '9.315112' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '4' (1 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '30826078' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'Ledelse - din sikre vej til vækst' (34 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Vejen fra drift til ledelse kan være besværlig, - men jeg vil gerne hjælp
         e dig med at få en nemmere hverdag. Jeg har haft egen virksomhed i 21 å
         r, så jeg ved hvad der kræves af dig. Jeg har været personlig sparringspa
         rtner for godt 360 ledere og skabt udvikling i mere end 400 virksomheder de
         sidste 20 år. Derudover er jeg bestyrelsesformand i 5 virksomheder, som a
         lle skaber vækst og succes nationalt og internationalt. Den rådgivnin
         g du får hos mig, tager fat i dine udfordringer og hjælper dig på vej imo
         d dit næste mål. Mange hilsner Evabeth Mønster
' (587 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Lederuddannelse på jobbet. Du lærer ledelse som et solidt håndværk, du
         kan bygge videre på i hele din karriere. Uddannelsen er til de travle l
         edere, som ønsker at få et større udbytte af egen og andres arbejdsindsat
         s. Læringsmetoden virker som en accelerator, så du hurtigt øger dine ind
         re styrker og praktiserer de færdigheder, der giver dig et forspring til at
          nå dine personlige og organisatoriske mål. Du har din egen sparringspar
         tner fra start til slut. Det hele foregår på din arbejdsplads. Du spar
         er tid, kørsel og penge. Og så bliver du fri for ubrugelige teorier og met
        &