Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 18 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1536742293 (integer)
   username => 'Martinsen' (9 chars)
   password => '$1$yJZDZM4Q$9Fb3LqGdq9CnzXZpgvsVr.' (34 chars)
   usergroup => '2,4,8' (5 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Brian Majlund' (13 chars)
   first_name => 'Brian' (5 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Majlund' (7 chars)
   address => 'Hedemarken 23' (13 chars)
   telephone => '+45 75 32 12 33' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'grindsted@martinsen.dk' (22 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7200' (4 chars)
   city => 'Grindsted' (9 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'martinsen.dk' (12 chars)
   company => 'Martinsen Rådgivning & Revision' (32 chars)
   image => '0' (1 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1362566013 (integer)
   is_online => 1362566512 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '0' (1 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Vi er et lokalt og regionalt anerkendt revisions- og rådgivningsfirma med 8
          afdelinger fordelt i Jylland og på Sjælland. Som det lokale revisionsf
         irma drager vi i det daglige virke nytte af vor tætte kontakt med offentlig
         e myndigheder, pengeinstitutter, advokater og andre af vore kunders daglige
         samarbejdspartnere til gavn for vore kunder.
' (348 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.752814' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '8.958702' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '16' (2 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '32285201' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'Meget mere end tal.........' (27 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Martinsen rådgivning og revision er en servicevirksomhed, der tilbyder vore
          kunder alle former for ydelser inden for vort naturlige område så som rev
         ision, regskabs- og skattemæssig økonomistyring og rådgivning. Vore yd
         elser efterspørges af erhvervsdrivende, institutioner, offentlige virksomhe
         der og personer. For iværksætteren tilbyder vi gratis rådgivning i for
         bindelse med opstarten. Kontakt os endelig for nærmere information. For
         
         
' (572 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Vi er et lokalt og regionalt anerkendt revisions- og rådgivningsfirma med 8
          afdelinger fordelt i Jylland og på Sjælland. Som det lokale revisionsf
         irma drager vi i det daglige virke nytte af vor tætte kontakt med offentlig
         e myndigheder, pengeinstitutter, advokater og andre af vore kunders daglige
         samarbejdspartnere til gavn for vore kunder.
' (348 chars) tx_befmembers_latitude => '55.752814' (9 chars) tx_befmembers_longitude => '8.958702' (8 chars) tx_befmembers_employees => '16' (2 chars) tx_befmembers_alttitle => 'Meget mere end tal.........' (27 chars) tx_befmembers_altdescription => 'Martinsen rådgivning og revision er en servicevirksomhed, der tilbyder vore
          kunder alle for