Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 19 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1481797516 (integer)
   username => 'MascottManagement' (17 chars)
   password => '$1$2ZW/XX5K$wNBZ.6.QyTh5BpNWan2zk0' (34 chars)
   usergroup => '2,4,9,11' (8 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Karin Pedersen' (14 chars)
   first_name => 'Karin' (5 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Pedersen' (8 chars)
   address => 'Grenevej 23' (11 chars)
   telephone => '+45 20 12 19 10' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'kp@mascott-management.com' (25 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7190' (4 chars)
   city => 'Billund' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'http://www.mascott-management.com/' (34 chars)
   company => 'Mascott Management' (18 chars)
   image => '' (0 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1412937416 (integer)
   is_online => 1412937498 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '0' (1 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Mascott Management yder assistance til virksomheder, der ønsker vækst og u
         dvikling – offentlige såvel som private. Målet er altid at skabe mervær
         di for kunden. Vi faciliterer udvikling og forandring med henblik på en
         strategisk, fremadrettet og lønsom platform for virksomheden. Vi lytter t
         il kunden og sikrer forståelse for kunden og kundens behov. Det betyder, at
          vi altid leverer en kundetilpasset løsning. Et grundigt analysearbejde
         
         
         ative – indenfor emnerne: marked, kunder, produkt og organisation. En
         løsning kan inkludere, at vi: • Medvirker til definition af problemstill
         ing og sikrer korrekt beslutningsgrundlag • Sikrer anvendelse af en hensi
         gtsmæssig metode og analyse • Sikrer dataindsamling via fokusgrupper, dy
         bdeinterviews, spørgeskemaundersøgelser m.v. • Gennemfører analyse og
         udarbejder anbefalinger • Udvikler forretningsplan, strategi, business ca
         se m.v. • Faciliterer udviklingsprocesser
' (1108 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_employees => '1' (1 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '31141281' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Mascott Management yder assistance til virksomheder, der ønsker vækst og u
         dvikling – offentlige såvel som private. Målet er altid at skabe mervær
         di for kunden. Vi faciliterer udvikling og forandring med henblik på en
         strategisk, fremadrettet og lønsom platform for virksomheden. Vi lytter t
         il kunden og sikrer forståelse for kunden og kundens behov. Det betyder, at
          vi altid leverer en kundetilpasset løsning. Et grundigt analysearbejde
         
         
         ative – indenfor emnerne: marked, kunder, produkt og organisation. En
         løsning kan inkludere, at vi: • Medvirker til definition af problemstill
         ing og sikrer korrekt beslutningsgrundlag • Sikrer anvendelse af en hensi
         gtsmæssig metode og analyse • Sikrer dataindsamling via fokusgrupper, dy
         bdeinterviews, spørgeskemaundersøgelser m.v. • Gennemfører analyse og
         udarbejder anbefalinger • Udvikler forretningsplan, strategi, business ca
         se m.v. • Faciliterer udviklingsprocesser
' (1108 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Mascott Management yder assistance til virksomheder, der ønsker vækst og u
         dvikling – offentlige såvel som private. Målet er altid