Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 2 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1541363760 (integer)
   username => 'ORIGINALENApS' (13 chars)
   password => '$1$6YcRiV0Q$sutHMbrPRrbtAGBWIER281' (34 chars)
   usergroup => '2,4,11,12' (9 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Per Ahm' (7 chars)
   first_name => 'Per' (3 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Ahm' (3 chars)
   address => 'Aastvej 10B' (11 chars)
   telephone => '76502030' (8 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'mail@originalen.com' (19 chars)
   crdate => 1349346179 (integer)
   cruser_id => 1 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => NULL
   title => '' (0 chars)
   zip => '7190' (4 chars)
   city => 'Billund' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'http://www.originalen.com' (25 chars)
   company => 'ORIGINALEN ApS' (14 chars)
   image => '1' (1 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1529061000 (integer)
   is_online => 1529062249 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '0' (1 chars)
   tx_origfeuserlist_description => '<b>Grafisk Design, Webdesign, Tryk og Digitalprint</b>
- til selvstændigt 
         erhvervsdrivende og virksomheder med ambitioner og fokus på bundlinjen. Hos
          ORIGINALEN får du autentisk kommunikation, tryk og grafisk design, der kni
         vskarpt signalerer det du står for - og tiltrækker de kunder du vil have!
          Husk, vi er FSC-certificeret. ORIGINALEN er en del af virksomheden <a t
         arget="_blank" href="http://pahm.dk">Pahm ApS</a>
' (429 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.732169' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '9.128184' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '6' (1 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '30561317' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'ORIGINALEN / Pahm' (17 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => '<b>ORIGINALEN</b> Hos ORIGINALEN får du rådgivning indenfor markedsførin
         g, både online og offline. Vi tilbyder Grafisk Design, Webdesign, Tryk og
         Digitalprint, til selvstændigt erhvervsdrivende og virksomheder med ambitio
         ner og fokus på bundlinjen. Hos ORIGINALEN får du autentisk kommunikation
         , tryk og grafisk design, der knivskarpt signalerer det du står for - og ti
         ltrækker de kunder du vil have! <b>PAHM</b> Hos Pahm får du IT og host
         ing løsninger med ærlighed og kontante svar og løsninger. Hos Pahm pakke
         r vi ikke tingene ind - du får ærlige løsninger der passer til jeres beho
         v - hverken mere eller mindre. Vi lever i en global verden, hvor det stadig
         kan betale sig at handle lokalt. Tænker du på at lægge jeres it drift u
         d af huset og få en hostet løsning, er pahm.dk dit rigtige valg.
' (826 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => '<b>Grafisk Design, Webdesign, Tryk og Digitalprint</b> - til selvstændigt
         erhvervsdrivende og virksomheder med ambitioner og fokus på bundlinjen. Hos
          ORIGINALEN får du autentisk kommunikation, tryk og grafisk design, der kni
         vskarpt signalerer det du står for - og tiltrækker de kunder du vil have!
          Husk, vi er FSC-certificeret. ORIGINALEN er en del af virksomheden <a t
         arget="_blank" href="http://pahm.dk">Pahm ApS</a>
' (429 chars) tx_befmembers_latitude