Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 213 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1536754214 (integer)
   username => 'HUNDSBÆK&HENRIKSENA/S' (22 chars)
   password => '$1$3T0K76uN$9imoa.H7NczUmY5hP7HP5.' (34 chars)
   usergroup => '2,4,13' (6 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Anja Unger Madsen' (17 chars)
   first_name => 'Anja' (4 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Unger Madsen' (12 chars)
   address => 'Kløvervej 26 B' (15 chars)
   telephone => '79435300' (8 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'hh@huh.dk' (9 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7190' (4 chars)
   city => 'Billund' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'http://hundsbaek.dk' (19 chars)
   company => 'HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S' (25 chars)
   image => '0' (1 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1364994855 (integer)
   is_online => 1364994855 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S er et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma, h
         vis hovedopgaver omfatter fysisk planlægning, bolig- og institutionsbyggeri
         , industri- og erhvervsbyggeri, idræts- og kulturbyggeri, miljø- og anlæg
         sarbejder, samt energitekniske anlæg. HUNDSBÆK OG HENRIKSEN A/S har sol
         id rådgivererfaring med planlægning og praktisk gennemførelse af ny- og o
         mbygningsopgaver. Vi yder altid kompetent og professionel rådgivning og sty
         ring i god og åben dialog med alle projektets interessenter. Vi besidder de
         n nyeste viden inden for intelligente bygningsinstallationer. HUNDSBÆK &
          HENRIKSEN A/S har stået for opførelsen af et af fremtidens komfort huse.
         Huset er bygget som et af de første rigtige passive huse i Danmark, dvs. et
          hus helt uden varmeanlæg men alligevel en moderne familiebolig hvor komfor
         t og velvære er i højsædet. Huset er certificeret som et passivt hus a
         f Passiv Haus i Darmstadt i Tyskland. Et lavenergihus er et hus hvor energif
         orbruget til opvarmning er meget lille, et passivhus opfylder endnu skrapper
         e krav end det danske bygningsreglement foreskriver. Udgiften til opvarmning
          bliver under 2.000,- kr. årligt.
' (1176 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.730801' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '9.115507' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '45' (2 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '17930745' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S' (25 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Vores hovedmålsætning er, at den enkelte kunde sikres et kvalitetsprodukt,
          at der tages miljømæssige hensyn i alle valg – og at produktet leveres
         
         
         
         
         k • Konstruktioner • Statik Anlæg & miljø • Affald • Af
         ledning af spildevand • Vandforsyning • Planlægning • Byggemodni
         
         
         
         
         
' (959 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S er et landsdækkende rådgivende ingeniørfirma, h
         vis hovedopgaver omfatter fysisk planlægning, bolig- og institutionsbyggeri
         , industri- og erhvervsbyggeri, idræts- og kulturbyggeri, miljø- og anlæg
         sarbejder, samt energitekniske anlæg. HUNDSBÆK OG HENRIKSEN A/S har sol
         id rådgivererfaring med planlægning og praktisk gennemførelse af ny- og o
    &nb