Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 233 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1501070511 (integer)
   username => 'SAGRO' (5 chars)
   password => '$1$DUs0Qb4r$UJ9qa3m5TzLxSZwLXZY.j1' (34 chars)
   usergroup => '2,4,13' (6 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Torben Jensen' (13 chars)
   first_name => '' (0 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => '' (0 chars)
   address => 'Majsmarken 1' (12 chars)
   telephone => '+45 76 60 21 00' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'info@sagro.dk' (13 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7190' (4 chars)
   city => 'Billund' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'sagro.dk' (8 chars)
   company => 'SAGRO I/S' (9 chars)
   image => 'sagro3.jpg' (10 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 0 (integer)
   is_online => 0 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'SAGRO giver rådgivning om vækst i landbruget
SAGROs formål er at tilbyde
          service og rådgivning inden for alle relevante rådgivningsområder, hvora
         f hovedområderne er planteavl, regnskab og driftsøkonomi, kvægbrugsrådgi
         vning, svineproduktionsrådgivning, miljørådgivning, ejendomsoverdragelse
         og juridisk rådgivning.
' (334 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.735040' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '9.094859' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '' (0 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '27428843' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => NULL tx_origfeuserlist_altdescription => NULL tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => '' (0 chars) tx_befmembers_latitude => '' (0 chars) tx_befmembers_longitude => '' (0 chars) tx_befmembers_employees => '' (0 chars) tx_befmembers_alttitle => NULL tx_befmembers_altdescription => NULL tx_befmembers_newsletter => '0' (1 chars) tx_befmembers_cvr => NULL description => '' (0 chars) tx_femanager_confirmedbyuser => 0 (integer) tx_femanager_confirmedbyadmin => 0 (integer) tx_femanager_log => 0 (integer) tx_femanager_changerequest => NULL tx_femanager_terms => 0 (integer) tx_femanager_terms_date_of_acceptance => 0 (integer)
Medlem: Billund Erhvervsfremme