Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 28 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1501074715 (integer)
   username => 'SydbankGrindsted' (16 chars)
   password => '$1$3krq2dJE$ZX9L4fI0ABeSd5yMcowN40' (34 chars)
   usergroup => '2,4,7' (5 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Bruno Jochumsen' (15 chars)
   first_name => 'Bruno' (5 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Jochumsen' (9 chars)
   address => 'Jernbanegade 1' (14 chars)
   telephone => '+45 74 37 68 30' (15 chars)
   fax => '+45 74 37 68 31' (15 chars)
   email => 'vestjylland@sydbank.dk' (22 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7200' (4 chars)
   city => 'Grindsted' (9 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'sydbank.dk/' (11 chars)
   company => 'Sydbank, Grindsted' (18 chars)
   image => 'sydbank-logo_720.jpg' (20 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1367780933 (integer)
   is_online => 1367781381 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Sydbank er en af Danmarks største banker med ca. 2.200 medarbejdere og over
          100 filialer fordelt over hele landet. Desuden har vi filialer i Berlin, F
         lensborg, Kiel, Hamborg og Wiesbaden. Hovedsædet ligger i Aabenraa. Syd
         bank er en fuldservice- bank, der stort set dækker alle økonomiske behov f
         
         
         ktroniske værktøjer og meget andet.
          Grindsted filialen har egen
         erhvervsafdeling, der kan servicere såvel små som store erhvervsvirksomhed
         er i alle brancher.
' (704 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.757748 ' (10 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '8.927622' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '14' (2 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '12345678' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Sydbank er en af Danmarks største banker med ca. 2.200 medarbejdere og over
          100 filialer fordelt over hele landet. Desuden har vi filialer i Berlin, F
         lensborg, Kiel, Hamborg og Wiesbaden. Hovedsædet ligger i Aabenraa.
          Sydbank er en fu
         ldservice- bank, der stort set dækker alle økonomiske behov for både priv
         ate og erhvervsvirksomheder. Vi har særlig ekspertise på områder som inve
         stering, pension, bolig, finansiering, betalingsformidling, elektroniske væ
         rktøjer og meget andet .
          -
          Grindsted filialen har egen erhvervs
         afdeling, der kan servicere såvel små som store erhvervsvirksomheder i all
         e brancher.
' (848 chars) tx_befmembers_latitude => '' (0 chars) tx_befmembers_longitude => '' (0 chars) tx_befmembers_employees => '14' (2 chars) tx_befmembers_alttitle => 'Dennis Storgaard' (16 chars) tx_befmembers_altdescription => '
         
' (129 chars)