Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 3 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1536915977 (integer)
   username => 'PentaAdvokater' (14 chars)
   password => '$1$tUs5SXHs$yx/IazzQqdHljYgsPHIqD0' (34 chars)
   usergroup => '2,4,6' (5 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Niels Rud Aamann' (16 chars)
   first_name => 'Niels' (5 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Aamann' (6 chars)
   address => 'Hedemarken 23' (13 chars)
   telephone => '+45 76 10 00 88' (15 chars)
   fax => '75 32 06 16' (11 chars)
   email => 'mail@penta.dk' (13 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7200' (4 chars)
   city => 'Grindsted' (9 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'penta.dk' (8 chars)
   company => 'Penta Advokater' (15 chars)
   image => 'Niels_Aamann_15d31bd8c1.jpg' (27 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1363687503 (integer)
   is_online => 1363687574 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Hos Penta Advokater fokuserer vi målrettet på at udvikle fagspecialer, der
          er til gavn for vores bestående og kommende kunder. Den 1. januar 201
         7 skiftede vi navn til Penta Advokater Den 1. januar 2017 trådte vi ud a
         f ADVODAN-kæden, og driver nu advokatvirksomhed under navnet Penta Advokate
         r. Med 70 medarbejdere og kontorer i Esbjerg, Grindsted, Kolding og Vejen
          er vi en af region Syddanmarks største advokatvirksomheder, og med navnesk
         iftet får vi et afsæt til at fokusere på udvikling af fagspecialer og kom
         petencer under vores eget brand ’Penta Advokater’, til gavn for vores be
         stående og kommende kunder i såvel regionen som på landsplan.
' (674 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.752814' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '8.958702' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '70' (2 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '25575288' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'Penta advokater' (15 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Erhvervsmæssig rådgivning - herunder iværksætterrådgivning, debitorråd
         givning, kontraktsgennemgang mv. Vi har erfaring og kompetencer til at r
         ådgive dig og din virksomhed, der hvor juridiske og forretningsmæssige pro
         blemstillinger hænger sammen. I Penta Adsvokater er vi med i et netvær
         k, som gør os opdaterede på den nyeste viden indenfor både erhvervs- og p
         rivat-rådgivning.
' (400 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'ADVODAN er i Sydjylland en af regionens største advokatvirksomheder. Vi er
         i omegnen af 80 medarbejdere – heraf er 32 jurister. Det betyder, at ADVOD
         AN er i Sydjylland en af regionens største advokatvirksomheder. Vi er i ome
         gnen af 80 medarbejdere – heraf er 32 jurister. Det betyder, at vi har erf
         aring og kompetencer til at rådgive dig og din virksomhed, der hvor juridis
         ke og forretningsmæssige problemstillinger hænger sammen. Vi arbejder i sp
         ecialiserede teams og har kontorer i kraftcentrene i området – Kolding, E
         sbjerg, Billund, Vejen og Give. Herfra rådgiver vi virksomheder og private
         i Sydjylland og hele Danmark. Vi er samlet under selskabsnavnet Penta Advoka
         ter A/S. Vi er en del af Danmarks største advokatkæde ADVODAN, der tæl
         ler 37 kontorer fordelt over hele landet. I ADVODAN er vi med i et netværk,
          som gør os opdaterede på den nyeste viden indenfor både erhvervs- og pri
         vat-rådgivning. . Vi arbejder i specialiserede teams og har kontorer i kra
         ftcentrene i området – Kolding, Esbjerg, Billund, Vejen og Give. Herfra r
         ådgiver vi virksomheder og private i Sydjylland og hele Danmark. Vi er saml
         
         
         . I A