Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 30 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1498564108 (integer)
   username => 'TalTanja' (8 chars)
   password => '$1$XMSpbBvc$H7sxxcOc8s/AOFIhYnLNJ0' (34 chars)
   usergroup => '2,4,8' (5 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Tanja Madsen' (12 chars)
   first_name => 'Tanja' (5 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Madsen' (6 chars)
   address => 'Dalsøvej 121' (13 chars)
   telephone => '+45 28 49 13 28' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'info@taltanja.dk' (16 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7200' (4 chars)
   city => 'Grindsted' (9 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'http://www.taltanja.dk' (22 chars)
   company => 'TalTanja' (8 chars)
   image => 'TalTanja_HighQuality_5c0f09c624.jpg' (35 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1363530102 (integer)
   is_online => 1363530102 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Tanjas regnskabsservice er en lille enkeltmandsvirksomhed som har indgået s
         amarbejde men en anden bogholder så vi således er to bogholdere. Vi lav
         er bogholderi for små og store virksomheder. Arbejdet laves hjemme på k
         ontoret eller ude hos kundet alt efter hvad der fungerer bedst. Kunderne
         tæller alt fra virksomheder med personlig service til håndværkeren. Iv
         ærksættere er meget velkommen hos os. Både til gratis rådgiversamtaler o
         g men også for at få lavet bogholderi eller få vejledning og support til
         at lave det selv. Vi sætter en ære i at gøre tingene til den rette pri
         s, så korrekt som muligt og altid til rette tid.
' (657 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.757663' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '8.954619' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '1' (1 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '32207162' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'Tanjas Regnskabsservice ' (24 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Vi laver rådgivning til Iværksætteren der står med en masse forvirrende
         tanker og måske en masse konkrete spørgsmål. Vi mødes over en kop kaf
         
         
          Ved hjælp af samtale og praktisk opgaver klæder vi iværksætteren på ti
         l at komme videre med sin drøm.
' (414 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Tanjas regnskabsservice er en lille enkeltmandsvirksomhed som har indgået s
         amarbejde men en anden bogholder så vi således er to bogholdere. Vi lav
         er bogholderi for små og store virksomheder. Arbejdet laves hjemme på k
         ontoret eller ude hos kundet alt efter hvad der fungerer bedst. Kunderne
         tæller alt fra virksomheder med personlig service til håndværkeren. Iv
         ærksættere er meget velkommen hos os. Både til gratis rådgiversamtaler o
         g men også for at få lavet bogholderi eller få vejledning og support til
         at lave det selv. Vi sætter en ære i at gøre tingene til den rette pri
         s, så korrekt som muligt og altid til rette tid.
' (657 chars) tx_befmembers_latitude => '55.757663' (9 chars) tx_befmembers_longitude => '8.954619' (8 chars) tx_befmembers_employees => '1' (1 chars)