Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 335 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1487232600 (integer)
   username => 'Sceneskift.dk' (13 chars)
   password => '$1$9c1KXUfD$gDksG9BAc8N/Lu287TbDT0' (34 chars)
   usergroup => '2,10,4' (6 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Erik Hansen' (11 chars)
   first_name => 'Erik' (4 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Hansen' (6 chars)
   address => 'Kærbækvej 27' (14 chars)
   telephone => '+45 60 51 55 15' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'erik@sceneskift.dk' (18 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7200' (4 chars)
   city => 'Grindsted' (9 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'sceneskift.dk' (13 chars)
   company => 'Sceneskift.dk' (13 chars)
   image => 'Erik_Serup_Hansen_-_web.jpg' (27 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1364152267 (integer)
   is_online => 1364152362 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '1406832108|bcdd859a7fb206c58365774021487e43' (43 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => '


Kurser og workshops:
- Personlig Effektivitet 
- Persontyper / adfæ
         rd - Teamsamarbejde og relationer Konsulentydelser: - Personlig Effekt
         ivitet Profil - DiSC Person Profil - Medarbejderudvikling - Kompetencelø
         ft
' (232 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.725608' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '8.830797' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '1' (1 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '18234580' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => NULL tx_origfeuserlist_altdescription => NULL tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Sherif Haps - Danmarks Skøreste Cowboy optræder over hele landet med bugta
         leri, klovneri, trylleri,ballondyr, musik og sang samt masser af fis og ball
         ede. Showet er målrettet børn og børnefamilier. Sherif Haps har stor e
         rfaring med både Sceneshows og Walk Around. DERFOR er Sherif Haps og Guffe
         et godt valg til dit arrangement.
' (340 chars) tx_befmembers_latitude => '' (0 chars) tx_befmembers_longitude => '' (0 chars) tx_befmembers_employees => '1' (1 chars) tx_befmembers_alttitle => NULL tx_befmembers_altdescription => NULL tx_befmembers_newsletter => '0' (1 chars) tx_befmembers_cvr => '18234580' (8 chars) description => '' (0 chars) tx_femanager_confirmedbyuser => 0 (integer) tx_femanager_confirmedbyadmin => 0 (integer) tx_femanager_log => 0 (integer) tx_femanager_changerequest => NULL tx_femanager_terms => 0 (integer) tx_femanager_terms_date_of_acceptance => 0 (integer)
Medlem: Billund Erhvervsfre