Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 35 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1534066990 (integer)
   username => '3FVarde-Billund' (15 chars)
   password => '$1$1RCrr7zz$pQV2juq5EqV2gX8Go6H2c/' (34 chars)
   usergroup => '2,4,14' (6 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Ulla Lauridsen (Brian Lyst)' (27 chars)
   first_name => '' (0 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => '' (0 chars)
   address => 'Kløvermarken 108' (17 chars)
   telephone => '+45 70 30 08 64' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'varde-billund@3f.dk' (19 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7190' (4 chars)
   city => 'Billund' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => '3f.dk/varde-billund' (19 chars)
   company => '3F Varde-Billund' (16 chars)
   image => '0' (1 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 0 (integer)
   is_online => 0 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '0' (1 chars)
   tx_origfeuserlist_description => '3F Varde-Billund afdelings geografiske organisationsområde udgør Varde og 
         Billund kommuner Organisatorisk er 3F Varde-Billund en såkaldt blandet
          afdeling, hvor vi dækker alle 3F overenskomstområder inden for alle Fagli
         gt Fælles Forbunds 6 grupper. Afdelingen prioriterer højt at komme ud ti
         l flest mulige arbejdspladser for at møde medlemmerne på deres arbejdsplad
         
         
         ntakte afdelingen på tlf. 70 300 864 for evt. besøg på din arbejdsplads
' (608 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.723707' (9 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '9.122129' (8 chars) tx_origfeuserlist_employees => '' (0 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '39456818' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => NULL tx_origfeuserlist_altdescription => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => '' (0 chars) tx_befmembers_latitude => '' (0 chars) tx_befmembers_longitude => '' (0 chars) tx_befmembers_employees => '' (0 chars) tx_befmembers_alttitle => NULL tx_befmembers_altdescription => NULL tx_befmembers_newsletter => '0' (1 chars) tx_befmembers_cvr => NULL description => '' (0 chars) tx_femanager_confirmedbyuser => 0 (integer) tx_femanager_confirmedbyadmin => 0 (integer) tx_femanager_log => 0 (integer) tx_femanager_changerequest => NULL tx_femanager_terms => 0 (integer) tx_femanager_terms_date_of_acceptance => 0 (integer)