Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 442 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1521042154 (integer)
   username => 'EURA' (4 chars)
   password => '$1$VjEz.NnQ$Ksd7a.YCsqZnIHor2DuGI1' (34 chars)
   usergroup => '2,4,16' (6 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Kim Jensen' (10 chars)
   first_name => 'Kim' (3 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Jensen' (6 chars)
   address => 'Bolden 10' (9 chars)
   telephone => '+45 9732 5000' (13 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'eura@eura.dk' (12 chars)
   crdate => 1360589411 (integer)
   cruser_id => 2 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => NULL
   title => '' (0 chars)
   zip => '7190' (4 chars)
   city => 'Billund' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'http://www.eura.dk' (18 chars)
   company => 'EURA A/S' (8 chars)
   image => 'Billede_KJE_f4a1a96912.png' (26 chars)
   TSconfig => NULL
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1411021317 (integer)
   is_online => 1411021548 (integer)
   felogin_redirectPid => NULL
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '0' (1 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'EURA har gennem mange år arbejdet med opbygning, vedligehold og auditering 
         af virksomheders ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 og OHSAS 18001 systemer.
          Vi hjælper også med CE-mærkning, miljøvaredeklarationer (EPD´er) og mi
         ljømærkning af produkter - herunder EU-blomsten, Svanen og "Cradle to Crad
         le" certificering.
' (323 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.7130802' (10 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '9.1064695' (9 chars) tx_origfeuserlist_employees => '1' (1 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '17282441 ' (9 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'EURA har gennem mange år arbejdet med opbygning, vedligehold og auditering
         af virksomheders ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 og OHSAS 18001 systemer.
          Vi hjælper også med CE-mærkning, miljøvaredeklarationer (EPD´er) og mi
         ljømærkning af produkter - herunder EU-blomsten, Svanen og "Cradle to Crad
         le" certificering.
' (323 chars) tx_befmembers_latitude => '55.713302' (9 chars) tx_befmembers_longitude => '9.108586' (8 chars) tx_befmembers_employees => '1' (1 chars) tx_befmembers_alttitle => '' (0 chars) tx_befmembers_altdescription => '' (0 chars) tx_befmembers_newsletter => '0' (1 chars) tx_befmembers_cvr => '17282441' (8 chars) description => '' (0 chars) tx_femanager_confirmedbyuser => 0 (integer) tx_femanager_confirmedbyadmin => 0 (integer) tx_femanager_log => 0 (integer) tx_femanager_changerequest => NULL tx_femanager_terms => 0 (integer) tx_femanager_terms_date_of_acceptance => 0 (integer)