Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 5 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1483457950 (integer)
   username => 'Insightments' (12 chars)
   password => '$1$xa.Zg5Bf$TpdGFtvwZ5GNR5EkuoY4e1' (34 chars)
   usergroup => '2,4,10' (6 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Sten Appelon Petersen' (21 chars)
   first_name => 'Sten Appelon' (12 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Petersen' (8 chars)
   address => 'Vestervang 34' (13 chars)
   telephone => '+ 45 22 70 83 20' (16 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'sap@insightments.dk' (19 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7190' (4 chars)
   city => 'Billund' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'http://www.insightments.dk' (26 chars)
   company => 'Insightments' (12 chars)
   image => 'SAP_billede_beskaaret_3_497be1a1c9.jpg' (38 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1392710850 (integer)
   is_online => 1392711386 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Insightments tilbyder rekruttering og sparring omkring din organisation. Vi 
         baserer vores kvalitet på at være meget synlig i din virksomhed og kombine
         re løsninger, som passer til din situation. Sten Appelon Petersen har me
         d bopæl i Billund et særdeles stort netværk i de midt- og sydjyske virkso
         mheder, og du er altid velkommen til en uforpligtende snak om, hvordan de he
         lt rigtige kompetencer defineres og integreres i din virksomhed.
' (446 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_employees => '2' (1 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '13443033' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'Knyt en rekrutteringsprofessionel tæt til din virksomhed.' (58 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Alt for ofte har en virksomhed for lidt fokus på at få ansat den helt rigt
         ige medarbejder - med manglende match og succes til følge. Insightments
         giver dig muligheden for at tilknytte en professionel headhunter til virksom
         heden over en periode, hvilket giver mulighed for værdifuld sparring og kon
         kret hjælp til rekrutteringsprocesser, teamoptimering, outplacement m.m.
          Insightments hjælper også gerne med at kvalificere kandidater, som du sel
         v har fundet - evt. via LinkedIn eller andre sociale medier. Sådanne kandid
         ater skal stadig profileres både personligt og fagligt på en metodisk måd
         e, så alle parter er sikre på, at der er tale om relevante kandidater.
         Insightments giver dig gerne en uforpligtende analyse på, hvilke kompetence
         r og stærke egenskaber der allerede findes i virksomheden - og hvilke der s
         kal kigges efter, når den næste nøglemedarbejder ansættes.
' (902 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Insightments tilbyder rekruttering og sparring omkring din organisation. Vi
         baserer vores kvalitet på at være meget synlig i din virksomhed og kombine
         re løsninger, som passer til din situation. Sten Appelon Petersen har me
         d bopæl i Billund et særdeles stort netværk i de midt- og sydjyske virkso
         mheder, og du er altid velkommen til en uforpligtende snak om, hvordan de he
         lt r