Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 7 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1481797647 (integer)
   username => 'Bøgetorp' (9 chars)
   password => '$1$bhSZA94P$D.sUTg1zbxFeVI4287PbA.' (34 chars)
   usergroup => '2,4,10,9' (8 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Erik Jensen' (11 chars)
   first_name => 'Erik' (4 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Jensen' (6 chars)
   address => 'Åstvej 10 B ' (14 chars)
   telephone => '+45 60 49 27 57' (15 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'ej@bogetorp.com' (15 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7190' (4 chars)
   city => 'Billund' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'http://www.bogetorp.com' (23 chars)
   company => 'Bøgetorp Business Development' (30 chars)
   image => '' (0 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1395234784 (integer)
   is_online => 1395234908 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '' (0 chars)
   tx_origfeuserlist_description => ' 
Velkommen til Bøgetorp

For Bøgetorp er du og dine udfordringer og mu
         ligheder altid i centrum og udgangspunkt for alt vores arbejde. Vi tror derf
         or heller ikke på standardløsninger, men fokuserer på at udvikle løsning
         er, som bedst muligt dækker dine behov. Bøgetorp tror på udvikling, fr
         em for forandring. Det er ofte ikke udfordringen at gennemføre forandringer
          i organisationer, men derimod kan det være vanskeligt at sikre løbende ud
         vikling og varig forbedringer. Bøgetorp er en konsulentvirksomhed med ma
         nge års erfaring indenfor 4 hovedområder: - Strategi - Udvikling - R
         ekruttering - Funding Kontakt os for en uforpligtende snak, - vi gi'r ge
         rne en kop kaffe, - vil du hellere vi kommer forbi, så gør vi også gerne
         det.
' (766 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.7335835' (10 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '9.1265765' (9 chars) tx_origfeuserlist_employees => '12' (2 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '26798396' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'Bøgetorp Busines Development' (29 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Du er altid velkommen til at kontakte Bøgetorp. For os er du og dine udf
         ordringer og muligheder altid i centrum og udgangspunkt for alt vores arbejd
         e. Vi tror derfor heller ikke på standardløsninger, men fokuserer på at u
         
         
         re forandringer i organisationer, men derimod kan det være vanskeligt at si
         kre løbende udvikling og varig forbedringer. Bøgetorp er en konsulentvi
         rksomhed med mange års erfaring indenfor 4 hovedområder: - Strateg -
         Udvikling - Rekruttering - Funding Kontakt os for en uforpligtende snak
         , - vi gi'r gerne en kop kaffe, - vil du hellere vi kommer forbi, så gør v
         i også gerne det.
' (778 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => ' Velkommen til Bøgetorp For Bøgetorp er du og dine udfordringer og mu
         ligheder altid i centrum og udgangspunkt for alt vores arbejde. Vi tror derf
         or heller ikke på standardløsninger, men fokuserer på at udvikle løsning
         er, som bedst muligt dækker dine behov. Bøgetorp tror på udvikling, fr
         em for forandring. Det er ofte ikke udfordringen at gennemføre forandringer
          i organisationer, men derimod kan det være vanskeligt at sikre løbende ud
         vikling og varig forbedringer.