Extbase Variable Dump
array(1 item)
  0 => array(74 items)
   uid => 8 (integer)
   pid => 38 (integer)
   tstamp => 1469708560 (integer)
   username => 'post@centerrevision.dk' (22 chars)
   password => '$1$rB52Xs.D$ld2GldKuepF7Zh5giSMvq0' (34 chars)
   usergroup => '2,4,8' (5 chars)
   disable => 0 (integer)
   starttime => 0 (integer)
   endtime => 0 (integer)
   name => 'Svend Aage Stolten' (18 chars)
   first_name => 'Svend Aage' (10 chars)
   middle_name => '' (0 chars)
   last_name => 'Stolten' (7 chars)
   address => 'Åstvej 10B' (11 chars)
   telephone => '+45 7535 3388' (13 chars)
   fax => '' (0 chars)
   email => 'post@centerrevision.dk' (22 chars)
   crdate => 0 (integer)
   cruser_id => 0 (integer)
   lockToDomain => '' (0 chars)
   deleted => 0 (integer)
   uc => '' (0 chars)
   title => '' (0 chars)
   zip => '7190' (4 chars)
   city => 'Billund' (7 chars)
   country => '' (0 chars)
   www => 'http://www.centerrevision.dk' (28 chars)
   company => 'Centerrevision Billund - Statsaut. revisionsanpart' (50 chars)
   image => 'Centerrevision_Billund-logo.png' (31 chars)
   TSconfig => '' (0 chars)
   fe_cruser_id => 0 (integer)
   lastlogin => 1363687546 (integer)
   is_online => 1363687662 (integer)
   felogin_redirectPid => '' (0 chars)
   felogin_forgotHash => '' (0 chars)
   tx_extbase_type => '0' (1 chars)
   tx_origfeuserlist_description => 'Centerrevision Billund er et lokalt forankret revisionsfirma med fokus på d
         en enkelte kundes behov. Via vort medlemsskab af Kreston Danmark, som er et
         samarbejde mellem ca 45 danske, statsautoriserede, uafhængige revisionsfirm
         er, forener vi den mindre revisionsvirksomheds fleksibilitet med det store r
         evisionsfirmas styrker. Vores medarbejdere deltager løbende i kurser i Kre
         ston Danmark for på den måde at kunne møde kunderne med en opdateret fagl
         ig viden. Vi kan derved tilbyde vores kunder revision og rådgivning på et
          højt faglig niveau, som er indivduelt tilpasset vores kunders behov.
' (602 chars) tx_origfeuserlist_latitude => '55.7337526' (10 chars) tx_origfeuserlist_longitude => '9.1262485' (9 chars) tx_origfeuserlist_employees => '8' (1 chars) static_info_country => '' (0 chars) zone => '' (0 chars) language => '' (0 chars) gender => 99 (integer) cnum => '' (0 chars) status => 0 (integer) date_of_birth => 0 (integer) comments => '' (0 chars) by_invitation => 0 (integer) module_sys_dmail_html => 0 (integer) terms_acknowledged => 0 (integer) token => '' (0 chars) tx_srfeuserregister_password => '' (0 chars) tx_origfeuserlist_cvr => '20806346' (8 chars) tx_origfeuserlist_alttitle => 'Centerrevision Billund - Statsaut. revisionsanpart' (50 chars) tx_origfeuserlist_altdescription => 'Vi tilbyder rådgivning som tager hensyn til, hvad du selv kan og vil lave -
          og den del der ligger ud over dette hjælper vi med. Det vi tilbyder kan v
         ære: Iværksætterrådgivning Erhversvservice, fakturerering, lønregnska
         b og lønbehandling, opfølgning på din virksomheds debitorer, udarbejdels
         af bogføringsbalancer samt opfølging med evt. budgetter også i kontakt me
         d pengeinstitut Gennemgang af virksomhedernes rutiner med henblik på opt
         imering af arbejdsgange, procedurer, kalkulationer mm med det formål at for
         bedre virksomhedens resultater. Udarbejdelse af budgetter samt opfølgning
         heraf. Dialog omkring virksomhedens udvikling og muligheder Udarbejdelse
         af regnskaber, opgørelse af skattepligtig indkomst, skatteoptimering for ku
         nder i virksomhedsskatteordningen. Køb salg af virksomheder Rådgivning o
         m generationsskifte Omstrukturering af virksomheder f. eks med holdingsels
         kab mm
' (918 chars) tx_origfeuserlist_nyhedsbrev => 0 (integer) tx_origfeuserlist_tilbudsnyt => 0 (integer) house_no => '' (0 chars) tx_befmembers_description => 'Centerrevision Billund er et lokalt forankret revisionsfirma med fokus på d
         en enkelte kundes behov. Via vort medlemsskab af Kreston Danmark, som er et
         samarbejde mellem ca 45 danske, statsautoriserede, uafhængige revisionsfirm
         er, forener vi den mindre revisionsvirksomheds f